Monday, January 22, 2007

有制服 ...

今日終於拎左制服 , 本來唔應該咁耐先有 , 平時入職一至兩個月就有架啦 !? 有咩可能過左 probation 先俾制服 -___- "

佢俾左一大堆野我 , 包括 : 2 套西裝褸 , 3 件長袖恤衫 , 3 件短袖恤衫 , 1 條領呔 , 1 條皮帶 , 1 對皮鞋 ... 我已經一次過放晒落公司 assign 俾我地個 locker 度 ! 以後唔駛洗衫燙衫 , 又可以著波鞋牛仔褲返工啦 ~~~ yeah =D
.