Saturday, August 26, 2006

.

8 月 11 日 星期五 天晴 第五日 - 南京

夫子廟

南京為中國四大古都之一 ( 仲有西安、洛陽同北京 ) , 本應有好多好多歷史遺跡 ... 不過好可惜 , 宜家大部份呢 d 歷史既見證已經唔存在 , 就算俾你見到果 d 都大有可能係仿照返以前既古蹟再重新做過 ... 因為都俾日本人一把火燒晒啦 , 所以南京我真係覺得無咩好睇 ...
.
連個夫子廟都要俾錢入去既 , 入去睇下壁畫 !? 我梗係無入啦 ... 靜係嚮出面四周圍行下咋 !

8 月 12 日 星期六 天晴 第六日 - 南京 ~ 香港

長江大橋

長江上第一座由我地中國人自行設計建造既雙層式鐵路同公路兩用橋 ... 「噢 ~ 多麼的雄偉壯觀啊 !」認真咁講 , 呢條係中國人既所謂爭氣橋 , 因為當時全世界無一個國家認為嚮長江上面係可以起條橋既 ! 南京長江大橋既建成 , 可以話係世界橋樑史上既一個偉大奇跡 !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

講返啦 , 今次去覺得印像最深刻既地方係杭州同烏鎮 , 因為真係好靚 @v@ 而上海係個大城市 , 如果要睇大城市 , 我駛鬼去咩 , 留嚮香港咪有得睇囉 ! 或者去之前 expectation 太高 , 去完上海之後既感覺係 " 都係咁 ... 無咩咁巴閉 " ! 至於蘇州、無錫就普普通通啦 ~~~ 南京就覺得直情無野睇添 !

仲有一樣野要提一提 , 其實個領隊都講得無錯既 , 佢話去邊度玩就間間旅行社都係咁上下架啦 ! 團費平定貴都係睇下食得好唔好 , 住得舒唔舒服 ... 所以總括來講 , 都唔算係 " 自己攞來賤 " 既 ! 睇下你自己點衡量啦 ~ ^___^